9.11.2018 – Studio Thys Vermeulen rondt haalbaarheidsstudie af voor reorganisatie van Sint-Maartensscholen in Ieper

We denken graag mee aan het vorm geven van nieuwe plekken voor onderwijs. Hoe kan ruimte de nieuwe generatie inspireren? En hoe kunnen deze plekken positief bijdragen tot het grotere geheel van de stad? Sint-Maartensscholen Ieper plant een belangrijk project waarbij het onderwijsaanbod van College, Lyceum, Immaculata en Heilige familie als één geheel wordt gereorganiseerd. De ambitie is om een nieuwe onderwijsvisie te vertalen in een voorbeeldproject. Hierbij wordt er ingespeeld op de ideeën van de recente hervormingsplannen Secundair Onderwijs. De haalbaarheidsstudie maakt een kritische evaluatie voor het ontwikkelen van een nieuwbouwproject van ca. 20.800m², die plaats bied aan 2350 scholieren. De nieuwe school zal gerealiseerd worden binnen het projectspecifieke DBFM-programma van AGION – Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Het doel van deze studieopdracht is om de schoolgemeenschap maximaal te inspireren, te informeren en voor te bereiden op het bouwproces. Deze taak wordt breed geïnterpreteerd: het onderzoek speelt zowel op het ruimtelijke als het financiële niveau. De haalbaarheidsstudie zal een aantal deelaspecten bestuderen als inplanting, typologie, mobiliteit,visibiliteit, en de relatie tot de stad. De studie gebeurt in samenwerking met het mobiliteitsbureau Mint Mobiliteit in Zicht.

Opdrachtgever: Sint-Maartensscholen vzw, Stad Ieper, Provincie West-Vlaanderen