28.11.18 – Studievoormiddag capaciteitsmonitor onderwijs

Op vrijdag 19 oktober besliste de Vlaamse Regering om meer dan 150 miljoen euro te verdelen over steden en gemeenten waar de capaciteitsnoden in het basis- en, voornamelijk, secundair onderwijs het meest prangend zijn. De verdeling van de middelen over de gemeenten gebeurde op basis van de nieuwe ‘capaciteitsmonitor’. Dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven en de VUB, brengt de capaciteitsbehoeften in het basis- en secundair onderwijs in alle Vlaamse gemeenten in kaart. Enerzijds keken ze hiervoor naar de nieuwe bevolkingsprognoses van Statistiek Vlaanderen, en anderzijds werd een aanbodbevraging (beschikbare capaciteit in scholen) afgenomen bij alle Vlaamse gemeenten. Tom Thys zetelt in het afsluitend panelgesprek dat handelt over over bouwen met capaciteitsmiddelen.

Website Onderwijs Vlaanderen