28.06.17 – Eerste steenlegging Pilootproject Zorg

Op woensdag 28/06/2017 werd de 1ste steen gelegd van de 1ste fase van het Woonzorgproject De Korenbloem in Kortrijk.
TV Studio Thys Vermeulen – Sergison Bates Architects ontwikkelde een masterplan voor de uitbreiding van zorgcampus De Korenbloem met 90 zorgbedden, dienstencentrum, dagcentrum, dagcentra voor dementie en jong-dementie te Kortrijk. Binnen dit masterplan ontwierp elk bureau een deelproject.

Dit project kadert in de procedure Pilootprojecten Zorg opgezet door de Minister van Volksgezondheid en de Vlaams Bouwmeester om vernieuwende zorgprojecten te ontwikkelen