14.07.17 – Afronding studie voor herbestemming Sint-Pieterskerk in Galmaarden

De haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Sint-Pieterskerk in Galmaarden werd afgerond.
In opdracht van het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ voert Studio Thys Vermeulen een aantal haalbaarheidsstudies uit die de herbestemming van kerken in de Vlaamse context onderzoeken.