20.02.18 – Herbestemmen is Maatwerk

Nicole Frölich en Sven Sterken publiceren artikel over de herbestemming van kerken in A+.
In opdracht van het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ voert TV Studio Thys Vermeulen & Studio Roma i.s.m. Sven sterken een aantal haalbaarheidsstudies uit die de herbestemming van kerken in de Vlaamse context onderzoeken.

Artikel