Zorgcampus De Korenbloem

Masterplan en nieuwbouw voor de uitbreiding van zorgcampus De Korenbloem met 90 zorgbedden, dienstencentrum, dagcentrum, dagcentra voor dementie en jong-dementie te Kortrijk.

Wedstrijd: 1ste prijs, 2014
Opdrachtgever: VZW De Korenbloem
Team: TV Studio Thys Vermeulen – Sergison Bates architects i.s.m. VK Engineering
Budget: €16,1 miljoen
Oppervlakte: 9.780 m2

Dit project kadert in de procedure Pilootprojecten Zorg opgezet door de Minister van Volksgezondheid en de Vlaams Bouwmeester om vernieuwende zorgprojecten te ontwikkelen.